Hyperaktívny močový mechúr diagnostika

Diagnostika DMM / OAB nie je zložitá, najdôležitejšia ja častokrát iba anamnéza, teda zisťovanie ako často, kedy, po akých činnostiach chodí pacient častejšie močiť, pýtame po chorobách ktorými trpí, liekoch ktoré užíva, pátrame po počte pôrodov, operáciách.

Denník močenia a používanie štandardizovaných dotazníkov je veľkým pomocníkom, dokážeme zistiť aké závažné sú obtiaže a navrhnúť liečbu.

Vyšetrenie moču chemicky a vyšetrenie močového sedimentu je základným vyšetrením pri diagnostike OAB.

Objektívne vyšetrenie, pri ktorom si všímame obezitu, jazvy po operáciách, opuchy alebo anatomické abnormality.

Ultrasonografické vyšetrenie nám pomôže odhaliť choroby ako močové kamene, cysty obličiek, nádory alebo zápaly. Pomôže nám odmerať objem moču, ktorý pacientovi zostane v močovým mechúri po vymočení.

Cystoskopia je vyšetrenie, pri ktorom vyšetrujeme kavitu / dutinu / močového mechúra, pátrame po kameňoch, zápaloch a nádoroch. ystoskopia nepoužívame ako metódu prvej voľby, ale len vtedy ak zlyhá primárna liečba, alebo ak máme podozrenie na nádor močového mechúra.

Cytológia moču je veľmi špeciálne vyšetrenie, pri ktorom sa vyšetruje čerstvo vymočený moč a pátrame po malígnych / rakovinových bunkách v moči.

Urodynamické vyšetrenie nám dokáže najpresnejšie ukázať situáciu v močovom mechúri, ukáže nám funkčnú kapacitu močového mechúra, tlak a objem pri prvom pocite nutkania na močenie ako aj iné, rovnako dôležité parametre.

CT, MRI a IVU používame len výnimočne.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.