Močové kamene

Kamene močového mechúra sú pomerne časté ochorenie, ktoré sa vyskytuje zvyčajne u rizikových pacientov, napr. u pacientov s permanentným aktérom alebo u pacientov s iným chronickým urologickým ochorením. Najčastejšie príznaky sú hematúria / krvavý moč /, bolesti nad močovým mechúrom, pretrvávajúci zápal močového mechúra. Jedinou metódou liečby býva častokrát operácia, dôležitá je ale profylaxia, teda predchádzanie tvorbe ďalších kameňov.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.