Príznaky močových kameňov

Najčastejšími príznakmi pri kameňoch v močovom mechúre je prítomnosť krvi v moči, či už na pohľad / makrohematúria /, alebo pri vyšetrení moču papierikom / mikrohematúria /. Sprievodnými príznakmi bývajú časté a frekventné, častokrát bolestivé močenie. Veľakrát sa nejedná o prvý, ale o opakovaný výskyt konkrementov a pacienti už vedia, že niečo nie je v poriadku a majú podozrenie na prítomnosť nádorov močového mechúra.

U starších mužov je sprievodným príznakom aj slabší prúd moču, prerušované močenie a časté močenie v noci. Príznaky pri nádoroch močového mechúra a pri konkrementoch / kameňoch/ sú veľmi podobné, preto je nevyhnutná mimoriadne kvalitná diagnostika, ktorú u nás v ambulancii nájdete.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.