Diagnostika

V diagnostike používame najčastejšie cystoskopiu a ultrasonografiu. Pokiaľ pacient krváca pri močení / mikroskopicky alebo makroskopicky /, najskôr vyšetrujeme moč chemicky / papierikom / alebo vyšetrujeme moč v mikroskope / sediment /. Súčasťou vyšetrenia je aj sonografické vyšetrenie. Pri podozrení na nádor močového mechúra je nevyhnutné cystoskopické vyšetrenie. Ak pri tomto vyšetrení nájdeme nádor močového mechúra, potom je vhodná operácia tzv. transuretrálna resekcia TUR B. Po operácii je nutná pravidelná kontrola, opäť pomocou cystoskopie a sonografie. V určitých štádiách ochorenia využijeme aj možnosť CT / Computer tomography / alebo MRI / magnetickej rezonancie /. Mimoriadne dôležitý je výsledok histologického vyšetrenia po operácii. To nám najlepšie napovie, ako máme pokračovať v liečbe nádorov močového mechúra. Ďalším veľmi dôležitým vyšetrením je cytológia moču, ide o vyšetrenie, pri ktorom patológ vyšetrí moč a posúdi prítomnosť nádorových buniek vo vymočenom moči.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.