Najčastejším príznakom pri nádoroch močového mechúra je asymptomatická, bezbolestná makrohematúria / prítomnosť krvi v moči na pohľad / alebo asymptomatická mikrohematúria / prítomnosť krvi v moči len papierikom, nie na pohľad /, niekedy je makrohematúria sprevádzaná aj bolesťou pri močení alebo bolesťou nad symfýzou, bolesťou v podbrušku.

Častokrát sa nádor MM nájde náhodne, pri ultrasonografickom vyšetrení. Niekedy je príznakom aj častejšie, frekventnejšie močenie.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.