Hyperaktívny močový mechúr nemedikamentózna liečba

Úprava životosprávy a životného štýlu je jedným zo základných prvkov liečby, obmedzenie kávy a nápojov, ktoré obsahujú močopudné látky, napr. kofeín. Ideálny príjem tekutín je 2200 ml denne, v zime menej, v lete viac, vhodné je rozloženie príjmu tekutín rovnovážne do celého dňa, ideálne je neprijímať tekutiny po 19 hodine.

Niekedy je vhodné a dostačujúce zmeniť aj chronickú liečbu, napr. ischemickú chorobu srdca, dbať na ideálne alebo dostatočné nastavenie liečby cukrovky. Veľmi dobrý efekt vyvoláva aj tzv. nácvik močenia, kedy sa pacient naučí močiť v presných časoch / termínoch /. Ďalším predpokladom úspešnej liečby je abstinencia, obmedzenie fajčenia a redukcia hmotnosti.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.