Pre pacientov

Na našom pracovisku sme zahájili nábor do klinickej štúdie generalizovaný adenoCa prostaty. Komplexné informácie o týchto projektoch sa dozviete na t.č. 0905 343 753 alebo 0915 423 320 eventuálne na e-mailovej adrese roman.sokol@urology.sk.

Klinické štúdie prinášajú pacientom jedinečnú možnosť dostať najmodernejšiu liečbu ochorenia, možnosť byť nadštandardne a komplexne došetrený, účasť na klinickom skúšaní je zdarma. Účastníci klinického skúšania sú oveľa viac sledovaní ako pacienti s uvedeným ochorením, ktorí sa takéhoto skúšania nezúčastňujú, v klinických skúšaniach spolupracujeme s najrenomovanejšími pracoviskami na svete, kde pravidelne našich pacientov konzultujeme.

Naše centrum sa aktívne zaoberá medzinárodnými klinickými štúdiami, napr. v oblasti:

  • symptómov dolných močových ciest,
  • benígnej hyperplázie prostaty,
  • karcinómu prostaty,
  • hyperaktívneho močového mechúra,
  • erektilnej dysfunkcie,
  • predčasnej ejakulácie,
  • inkontinencie moču,
  • urodynamickými štúdiami.

Naše centrum má k dispozícii erudovaný a skúsený team investigátorov, sestier, štúdiových koordinátorov so skúsenosťami z viacerých klinických štúdií, všetci pravidelne absolvujú školenie GCP ukončené preskúšaním a záverečným certifikátom . Máme skúsenosti s klinickými štúdiami II., III. a IV. fázy, s odberom materiálu na farmakokinetiku, zadávaním dát do elektronických CRF, prácou s elektronickými denníkmi močenia, internetovými ECG atď. Pravidelne dbáme, aby každý prístroj mal platný certifikát, máme skúsenosti aj z viacerých zahraničných a nezávislých auditov.

V súčasnosti prebieha nábor do klinickej štúdie generalizovaný adenoCa prostaty. Ak máte záujem o účasť v klinickom skúšaní, potom nás kontaktujte na t. č. 0905 343 753, 0905 343 753 alebo 0915 423 320 eventuálne na email roman.sokol@urology.sk.