Únik moču diagnostika

Vyšetrenia prebiehajú ambulantne. Nie je teda nutná hospitalizácia. Začíname anamnézou, kedy sa pýtame na konkrétne problémy s únikom moču, kedy k nemu dochádza, ako často, pri akých situáciách, zaujímajú nás lieky, aké pacient pravidelne užíva, pridružené ochorenia a pod. K doplneniu anamnézy nám slúžia dotazníky a veľmi dôležitý mikčný denník, ktoré pacient obdrží pri vyšetrení alebo si ich môže online vyplniť na našej webovej stránke a na prvé vyšetrenie prísť už s vyplneným dotazníkom a denníkom močenia. Tým sa urýchľuje diagnostický proces a znižuje počet návštev v ambulancii.

Vyšetrenie moču –sediment, chemické vyšetrenie a kultivácia patria k základným krokom pri diagnostike úniku moču. Slúžia na vylúčenie zápalu ako možnej príčiny problému.

Ultrasonografia urotraktu patrí k neoddeliteľnej súčasti vyšetrenia. Slúži na zhodnotenie anatómie urologického traktu, k vylúčeniu zhoršeného odtoku moču z obličiek, močového mechúra, prítomnosti kameňov, cýst a nádorov obličiek a močového mechúra.

Ďalšie vyšetrenia sú už špecializované a dopĺňajú sa podľa potreby individuálne u každého pacienta. Patrí k nim uroflowmetria, urodynamické vyšetrenie, flexibilná cystoskopia.

Uroflowmetria a urodynamické vyšetrenia nám umožňujú konkrétne určiť o aký typ úniku a o aké štádium úniku moču ide. Vyšetrenia prebiehajú na našom pracovisku ambulantne. Podrobne ako vyzerajú a ako prebiehajú vyšetrenia sú popísané v protokoloch, ktoré sú takisto prístupné na stiahnutie na našom webe.

Flexibilná uretrocystoskopia je vyšetrenie, pri ktorom sa kamerou cez močovú rúru prezerá sliznica močového mechúra. Poskytuje nám okamžitú informáciu o tom, ako vyzerá sliznica, či nie je prítomný zápal, kameň, nádor močového mechúra alebo iné zmeny, ktoré by mohli byť príčinou úniku moču.

Individuálne spolupracujeme pri diagnostike a liečbe inkontinencie s gynekologickými a neurologickými pracoviskami.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.