Neurogénny močový mechúr

Neurogénny močový mechúr je pomerne zriedkavé, ale o to závažnejšie ochorenie rôznej etiológie/príčin. Častokrát je spôsobený ochoreniami chrbtice, úrazmi, chronickými ochoreniami prostaty, cukrovkou, sú komplikáciou operácií. Najdôležitejšou úlohou v diagnostike a liečbe neurogénneho močového mechúra je zabránenie mestnania moču v obličkách, a tým zníženie rizika vzniku infekcie horných močových ciest a zabránenie zlyhania obličiek.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.