Liečba sa určuje po cystoskopickom vyšetrení. Nasleduje transuretrálna resekcia nádoru, kúsky tkaniva, ktoré sa pri operácii odstránia, vyšetruje patológ, ktorý určí druh nádoru, mieru infiltrácie a biologickú aktivitu nádoru. Po týchto vyšetreniach stanovujeme ďalšiu, následnú liečbu. Pacienta s nízko agresívnym nádorom len sledujeme, pacientov s vyšším rizikom liečime výplachmi močového mechúra. Týmito výplachmi zabraňujeme tvorbe nových nádorov a likvidujeme zvyšky starých nádorov / reziduálnych /. Táto liečba pokračuje zvyčajne 2 roky podľa rôznych schém. Používame BCG vakcínu pri vysoko rizikových nádoroch alebo mitomycín, farmorubicín pri nízko rizikových nádoroch. Táto liečba sa aplikuje do močového mechúra tzv.intravezikálne.

Najvážnejším operačným riešením je ale radikálna cystektómia, ide o operáciu, pri ktorej sa odstráni celý močový mechúr aj s lymfatickými uzlinami. Zákrok sa robí len na pracoviskách, ktoré majú skúsenosti s touto operáciou. Pacienti s nádormi močového mechúra musia byť pravidelne sledovaní až do konca života.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.