Diagnostika

Vzhľadom k jednoznačnej klinike / príznakom / je diagnostika zápalov MM častokrát veľmi jednoduchá a mal by ju zvládnuť každý lekár. Základom je odber anamnézy, teda zistenie odkedy, koľkokrát, ako dlho má pacient alebo pacientka problémy. Nemôžeme sa zabudnúť spýtať na alergie a eventuálne na graviditu u žien, ktoré môžu byť tehotné.

Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky je vyšetrenie moču a to buď chemicky / papierikom /, alebo mikroskopom / sediment /, zvyčajným nálezom je prítomnosť krvi a bielkovín v moči alebo baktérií, bielych krviniek / leukocytov/, občas aj erytrocytov/ červených krviniek/.

Vyšetrenie moču môžeme doplniť o kultivačné vyšetrenie moču. Zisťujeme pri ňom, ktorá baktéria je zodpovedná za zápal a ktoré antibiotiká dokážu zápal vyliečiť. Toto vyšetrenie sa volá kultivácia a citlivosť moču.

Ak sa zápal opakuje alebo je sprevádzaný teplotou, môžeme zrealizovať ultrasonografické vyšetrenie močového mechúra a obličiek.

Pri chronických alebo recidivujúcich, intersticiálnych zápaloch je vhodná aj cystoskopia, ide o vyšetrenie močového mechúra pomocou špeciálnej kamery, kedy vidíme obsah dutiny močového mechúra zvnútra. Veľa pacientov sa obáva tohto vyšetrenia, avšak v modernej dobe je vyšetrenie nebolestivé a jeho prínos je veľký.

Odber vzorky sliznice močového mechúra je skôr výnimkou, ale zriedkavo sa aj toto vyšetrenie môže zrealizovať.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.