Diagnostika močových kameňov

V diagnostike kameňov MM používame objektívne vyšetrenie, vyšetrenie moču chemicky a sedimentu, ale najväčší prínos má ultrasonografia a RTG vyšetrenie močového mechúra. Cystoskopia má len pomocný význam. Väčší význam má pátranie po príčinách vzniku močových kameňov, vhodná je uroflowmetria u mužov, nakoľko obštrukcia odtoku moču z močového mechúra môže byť príčinou tvorby kameňov. Opakované vyšetrenie moču na kultiváciu nám dokáže odhaliť zápal, ktorý môže byť tiež príčinou vzniku močových kameňov.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.