Únik moču liečba

Stresová inkontinencia

Po určení typu a závažnosti úniku moču nasleduje liečba. Tá pozostáva z konzervatívneho postupu, užívania liekov a chirurgických možností liečby.

Ak ide o mierny typ stresového úniku moču, postačuje konzervatívny postup. Ide o zmenu životosprávy, redukciu hmotnosti, korekciu príjmu tekutín, cvičenie a rehabilitáciu panvového dna. Používame najrozšírenejšie Kegelove cviky. Sú voľne prístupné na stiahnutie alebo vydané v našej ambulancii vo forme brožúrky alebo DVD. Často sa však stretávame s tým, že pacient nevie identifikovať svaly panvového dna a teda cvičenie je nedostatočne účinné. Práve v týchto situáciách úspešne využívame modernú metódu elektrorehabilitácie – tzv. biofeedback. Prebieha tak isto ambulantne na našom pracovisku.

Základom tejto modernej metódy je naučiť sa správne cvičiť, identifikovať jednotlivé svalové skupiny a nacvičiť vedomú kontrakciu a relaxáciu svalstva panvového dna pomocou špeciálneho prístroja. Pacient ma okamžitú spätnú väzbu o tom, či cvičí správne a efektívne alebo nie. Štandardne prebieha cvičenie jedenkrát týždenne v priebehu piatich týždňov.

Medikamentózna liečba stresového úniku moču predstavuje riešenie problému len u menšieho percenta pacientov. Jej účinnosť je v porovnaní s chirurgickými metódami podstatne nižšia.

Najúčinnejšia liečba je chirurgická. Používa sa polypropylénová páska, ktorá sa implantuje pod močovú rúru. Existuje niekoľko modifikácií operačného zákroku, avšak princíp a efekt je obdobný. Najrozšírenejšia je TVT /tension free vaginal tape/ a TOT /tension free obturator tape/ modifikácia operácie. Operačný zákrok sa radí medzi miniinvazívne a realizuje sa formou jednodennej chirurgie v spinálnej alebo krátkodobej celkovej anestézii. Úspešnosť je až 90 %.

Urgentná inkontinencia

Zatiaľ, čo pri stresovej inkontinencii je najúčinnejšia chirurgická liečba, pri tomto typu úniku moču je najpoužívanejšia a najúčinnejšia liečba medikamentózna. Samozrejme, dôležitá je úprava životosprávy, tréning kontroly močenia, redukcia hmotnosti pri nadváhe, obmedzenie dráždivých jedál a močopudných nápojov obsahujúcich kofeín, alkohol a pod. Dôležitý je pravidelný pitný režim. Farmakoterapia je základnou metódou liečby pri tomto type úniku moču. Používame lieky, ktoré pôsobia na močový mechúr, stabilizujú ho, zväčšujú jeho kapacitu a zmierňujú únik moču. Terapia je dlhodobejšia a existuje niekoľko preparátov I. a II. línie. Operačná liečba je pri tomto type inkontinencie indikovaná podstatne menej často. Ide o náročné operácie, ktoré zväčšujú kapacitu močového mechúra. K zväčšeniu močového mechúra sa používajú črevné kľučky, vo výnimočných situáciách sa odstraňuje celý močový mechúr a nový sa vytvorí z časti čreva pacienta.

Pri každom type úniku moču, ak z rôznych dôvodov nie je možná operácia alebo iná liečba, využívame k zlepšeniu kvality života pacienta rôzne druhy absorpčných pomôcok pre inkontinentných.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.