Nádory močového mechúru

Nádory močového mechúra patria medzi najčastejšie zhubné nádory vôbec. Našťastie pri včasnej diagnostike a dobre vedenej liečbe sa dá nádor vyliečiť alebo sa dá dobre zabrániť ďalšiemu šíreniu nádora. Pre nádory je typická prítomnosť krvavého moču tzv. hematúrie či makro / na pohľad krvavý moč ,/ alebo mikro / zistiteľná len papierikom v moči/, ktorá nie je sprevádzaná bolesťou, nie je prítomné pálenie a rezanie pri močení.

Nádor močového mechúra sa častejšie vyskytuje u mužov ako u žien v pomere asi 3:1.

Ak máte krvavý moč, neváhajte a choďte na vyšetrenie na urológiu.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.