Liečba močových kameňov

Liečba kameňov močového mechúru je len operačná, mýtus o rozpúšťaní kameňov močového mechúra je naozaj mýtus, existuje ešte možnosť, že pacient kameň vymočí. Ak sa tak stane, ide zvyčajne o malé kamene do 5-6 mm. Operačných postupov pri kameňoch v močovom mechúre existuje niekoľko, ide o otvorené alebo transuretrálne postupy.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.