Hyperaktívny močový mechúr

Hyperaktívny močový mechúr má svoj typický obraz a klinické príznaky.

Predovšetkým náhle a urgentné močenie. Najčastejší príznak je sprevádzaný prudkou a nutkavou potrebou náhleho močenia kdekoľvek a kedykoľvek. Neprekonateľný pocit núti pacienta zanechať všetku činnosť a ponáhľať sa na toaletu. V práci, počas návštevy kina alebo na zastávke autobusu. Ďalším významným príznakom je veľmi časté a frekventné močenie. Močenie i počas noci. Normálne má chodiť žena alebo muž na toaletu 8 x za 24 hodín, ak chodíte močiť častejšie a aj v noci, potom máte pravdepodobne hyperaktívny močový mechúr. Pocit na močenie zobudí pacienta zo spánku. Často viackrát počas noci. No najnepríjemnejším následkom hyperaktívneho močového mechúra je takzvaná urgentná inkontinencia. Existuje niekoľko druhov hyperaktívneho močového mechúra / overactive bladder/ OAB, denný, nočný alebo kompletný OAB, suchý alebo mokrý, najhoršia kombinácia je kompletný a mokrý. Ide o veľmi nepríjemný stav, keď vás stále núti na močenie a nestihnete dobehnúť na WC a máte aj únik moču

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.