Rozhovor - vazetomia

Antikoncepcia rozhodne nie je len záležitosťou ženy: Ako vnímajú muži vazektómiu a existuje možnosť obnovenia plodnosti?

Pod ideálnou mužskou antikoncepciou si muži predstavujú predovšetkým bezpečnosť, žiadne vedľajšie účinky, žiadne riziko zdravotných komplikácií a predovšetkým žiadne riziko straty erekcie či ejakulácie. Práve vazektómia, ktorej sa niektorí obávajú, všetky tieto atribúty spĺňa, o čom vás presvedčí aj MUDr. Roman Sokol, MPH, z Privátnej urologickej ambulancie v Trenčíne, ktorý vykonáva vo svojej ambulancii 250 až 300 vazektómií ročne.

Hoci sme vyspelá krajina, v tejto oblasti máme medzery

Ak by ste svojmu partnerovi či manželovi ešte pred pár rokmi navrhli, či by kvôli vám nezvážil podstúpiť vazektómiu, keď máte už tri a viac detí a ďalšie už nechcete, pravdepodobne by ste sa nestretli s pozitívnym ohlasom. Mnohým z nás by to však neprešlo možno ani v súčasnosti. Hoci sa pokladáme za vyspelú krajinu, v tejto oblasti máme stále isté medzery, ktoré iné vyspelé, väčšie krajiny vo svete nemajú. Doktor Sokol prezrádza, že situácia ohľadom vazektómie je diametrálne odlišná vo vyspelých krajinách, krajinách Západnej Európy, v USA, v Austrálii a na Novom Zélande. No situácia sa postupne začína meniť aj v Strednej Európe, kde každoročne pribúda počet mužov, ktorí prejavia záujem o mužskú sterilizáciu. „ Z roka na rok pribúda aj na Slovensku počet mužov, ktorí podstúpia vazektómiu. Čo sa týka regionálnej oblasti, v západnej časti Slovenska je mužov vazektomovaných viac, vo východnej časti Slovenska je to menej... Určite je to z roka na rok preferovanejšia forma mužskej antikoncepcie,“ dodáva.

Vazektómia nemá nič spoločné s kastráciou

Nedostatočná informovanosť alebo možno aj ľahostajnosť samotných mužov voči tejto forme antikoncepcie nie je jedinou príčinou, prečo pred ňou možno niekedy radšej zatvárajú oči. Strach či obavy sú ďalšou, prečo? Pretože veľmi veľa mužov si pletie vazektómiu s kastráciou, pričom ide o dva celkom odlišné zákroky, čo nám objasňuje aj doktor Sokol: „ Pri kastrácii dochádza k úplnému odstráneniu semenníkov a mužovi sa netvorí žiadny testosterón v semenníkoch, len v nadsemenníkoch. Zatiaľ čo pri vazektómii prerušujeme len semenovody a teda tvorba testosterónu a všetky ostatné funkcie sú plne zachované.“

Ženská sterilizácia je komplikovanejšia než mužská

Z pohľadu doktora Sokola je jednoznačne ľahšie vykonať mužskú sterilizáciu než ženskú. Ak by ste teda dostali od partnera nečakanú protiotázku prečo nepodstúpite sterilizáciu vy, môžete použiť aj nasledujúce argumenty, ktoré uvádza doktor: „ Pri ženskej sterilizácii je nutné predoperačné vyšetrenie, anesteziologické vyšetrenie vrátane odberu krvi. Je nutné, aby bola žena prijatá či už do jednodennej chirurgie, alebo hospitalizovaná, pretože zákrok sa robí v celkovej anestézii, čiže žena musí byť uspatá. Mužská vazektómia sa vykonáva v lokálnej anestézii, muža netreba uspať a nemusí byť ani hospitalizovaný. Dokonca u neho nie sú nutné žiadne predoperačné vyšetrenia, rentgeny, EKG, a hlavne je zákrok oveľa kratší, bezpečnejší a jednoduchší.“

Malé komplikácie môžu po zákroku nastať len v podobe krvácania či bolesti v oblasti operačnej ranky. Tiež sa môže vyskytnúť zápal semenníka či nadsemenníka, ale v zásade, ak sa muž o ranu stará tak, ako mu bolo povedané, riziko komplikácií je úplne minimálne, takmer žiadne. Dokonca po samotnom zákroku muž nepociťuje ani žiadne pohybové obmedzenia. Nesmie len dvíhať ťažké bremená alebo robiť ťažké fyzické práce. Preto v ambulancii doktora Sokola realizujú vazektómiu zvyčajne v piatok, aby si muž mohol plne cez víkend oddýchnuť a v pondelok ráno bol pripravený nastúpiť do práce.

Muž chce ženu odbremeniť

Najčastejšou príčinou, prečo sa muž rozhodne podstúpiť vazektómiu je z dôvodu väčšieho komfortu ženy. Jeho partnerka či manželka začína byť v rizikovom veku, čiže po 35-tom roku života. Väčšinou žena užíva hormonálnu antikoncepciu alebo má vnútromaternicové teliesko. Avšak to so sebou prináša problémy, ktoré spomína aj doktor Sokol. Tolerancia tohto telieska či užívanie hormonálnej antikoncepcie býva často zlé a spojené s rôznymi obtiažami, prípadne aj ochoreniami. Muž chce v podstate ženu odbremeniť, aby mala menej nežiadúcich účinkov a nižšie riziko vzniku týchto problémov, tak sa rozhodne podstúpiť vazektómiu.

Občas si to muž aj rozmyslí

Na to, aby muž podstúpil vazektómiu, musí vyplniť žiadosť a poučenie o vazektómii. Následne musí počkať zákonnú lehotu minimálne 1 mesiac, než sa mu zákrok vykoná. Poviete si, na čo je dobré čakať? V tomto prípade to má svoje opodstatnenie aj podľa doktora Sokola, ktorý vychádza zo skúseností počas svojej praxe: „Približne jeden až dvaja muži ročne si po tejto mesačnej lehote zákrok rozmyslia.“

Zákrok nie je bolestivý

Čo sa týka toho, ktorá časť samotného zákroku je pre muža najbolestivejšia, doktor Sokol uvádza na správnu mieru, že ani jedna časť nie je bolestivá. Málo nepríjemnou môže byť len znecitlivenie, aplikácia lokálneho anestetika na začiatku zákroku. „ V našej ambulancii sa snažíme túto aplikáciu spríjemniť alebo zbezbolestniť pomocou vdychovania plynu v kombinácii rajského plynu a kyslíka, ktorý sa volá entonox. Pacienti sú po inhalácii tohto plynu oveľa tolerantnejší,“ dopĺňa doktor Sokol.

So skalpelom či bez neho, je vazektómia rovnaká

Vazektómia sa dá vykonávať dvomi spôsobmi, ktoré vo svojej ambulancii štandardne robí aj doktor Sokol. Je to so skalpelom, ale aj bez neho. Na otázku, ktorá z týchto dvoch metód je lepšia, doktor hovorí, že absolútne porovnateľné sú obe. Výhodu nemá ani jedna ani druhá. „My robíme už 15 rokov obe a naozaj žiadny vplyv na prevedenie vazektómie, kvalitu života, ani na možné pooperačné komplikácie to nemá,“ objasňuje ďalej.

Spermiogram ukáže, či sú prítomné spermie

Mužov nepochybne zaujíma, čo sa stane so spermiami po vazektómii. Doktor vysvetľuje, že sa dostanú na bariéru, ktorá je na prerušenom semenovode, skvapalnejú a napokon sa vstrebú. Rovnako je na mieste otázka, či je muž bezprostredne po vazektómii už neplodný a môže mať nechránený pohlavný styk. Doktor Sokol objasňuje, že spermie v systéme stále kolujú a sú plne funkčné. Treba počkať minimálne 15 ejakulácií, čiže 15 chránených pohlavných stykov a minimálne 6-týždňovú lehotu než príde muž na prvú kontrolu po vazektómii: „ Na kontrolu si muž prinesie svoj ejakulát z domu a my posúdime či v ňom sú alebo už nie sú spermie. Ak ejakulát obsahuje zopár spermií, či už živých alebo mŕtvych, tak muž ešte nie je schopný mať pohlavný styk bez ochrany. Stáva sa nám to u jedného zo 100 pacientov, že pri kontrolnom spermiograme o 6 týždňov sú ešte stále prítomné živé alebo mŕtve spermie. Zvyčajne sú to jedna alebo dve spermie na celý preparát. Tiež robíme histologické vyšetrenie, to znamená, že semenovod, ktorý prerušíme, dáme patológovi, aby potvrdil, že sme naozaj prerušili semenovod na jednej aj druhej strane. My vieme, že sme prerušili semenovod, je to však nutné z dôvodu právnej ochrany nás aj muža, aby mal absolútnu istotu, že operácia bola prevedená správne.“

Raritný zdvojený semenovod sa nedá všimnúť

Veľmi raritnou situáciou je komplikácia v podobe zdvojeného semenovodu, ktorú si nevšimne ani urológ. Doktorovi Sokolovi sa to stalo počas jeho dlhoročnej praxe pri 2000 vazektómiách, ktoré zrealizoval, asi dvakrát. Mužovi bola urobená vazektómia, prerušený jeden aj druhý semenovod, ktoré sa dali následne na spomínané histologické vyšetrenie, ktoré potvrdilo, že išlo o oba semenovody. Pri kontrolnom vyšetrení spermiogramu, 6 – 8 týždňov po operácii boli prítomné spermie a pomerne vitálne. Urobili sme kontrolu spermiogramu o ďalší mesiac a v ejakuláte bolo ešte viac spermií. To znamená, že semenovod, ktorý bol zdvojený, rudimentárny, ktorý bol veľmi tenký, sa nedal spoznať, a zrazu sa naplnil spermiami, roztvoril sa a spermie začali normálne prechádzať,“ objasňuje doktor Sokol, ktorý podotýka, že v takomto prípade má muž nárok na bezplatnú operáciu.

Možnosť zmrazenia spermií je na slobodnej vôli

Doktor Sokol na základe svojich skúseností kategorizuje mladých mužov do troch kategórií. Sú mladí muži, ktorí majú tri či štyri deti a viac už nechcú. V tomto prípade neexistuje z pohľadu doktora Sokola žiadny ľudský, etický ani medicínsky dôvod, aby ho od vazektómie odhováral alebo ho naopak presviedčal, aby si dal spermie zmraziť do spermobanky. Ďalšou kategóriou mladých mužov sú tí, ktorí majú jedno alebo dve deti. „ Týchto mužov sa snažíme presvedčiť, aby si odložili pred zákrokom svoj ejakulát do spermobanky pre istotu. Poslednou kategóriou mladých mužov sú muži, ktorí sú bezdetní a chcú podstúpiť vazektómiu. Zvyčajne sú to muži, ktorí majú v rodine veľmi ťažké, geneticky podmienené ochorenia s vysokým rizikom genetického prenosu. Týmto mužom robíme vazektómiu len vtedy, ak uložia ejakulát so spermobanky, a majú potvrdené, že riziko prenosu genetickej chyby na ich pokolenie, deti, je mimoriadne vysoké,“ dopĺňa doktor, ktorý však dodáva, že je to na slobodnej vôli mužov,či si dá zmraziť spermie. Každopádne o tejto možnosti je poučený každý jeden muž.

Zákroky na vrátenie plodnosti nemusia fungovať

Čo sa stane, ak muž podstúpi vazektómiu a po určitom čase sa vracia do ambulancie s požiadavkou či s otázkou možnosti obnovenia svojej plodnosti späť? Je to nezvratné alebo s tým odborník dokáže niečo urobiť? Doktor Sokol hovorí, že existuje možnosť znova spojiť, čo bolo prerušené, teda semenovody znova nadpojiť. Avšak zároveň dodáva, že neexistuje žiadna záruka, že aj napriek tomu, že sa obnoví priechodnosť semenovodov, muž znova nadobudne svoju plodnosť. Úspech tohto zákroku je veľmi nízky a navrátenie plodnosti otázne. „ Tiež existuje metóda TESA, MESA, že vpichneme do semenníkov alebo nadsemenníkov ihlu, vyberieme odtiaľ vzorku tkaniva, ktorá obsahuje spermie a tieto spermie je možné použiť pri umelom oplodnení,“ objasňuje doktor ďalej. Všeobecne možno povedať, že čím dlhšia doba od vykonania zákroku uplynie, tým menšia nádej na navrátenie plodnosti je. Doktor však ešte k tejto téme dopĺňa, že v jeho ambulancii sa používajú pri vazektómii špeciálne klipy, ktoré zabránia priechodnosti semenovodov, ktoré sú aj tak následne prerušené. Čiže tá možnosť obnovenia plodnosti je v tomto prípade skutočne veľmi nízka, takmer žiadna.

Možnosť dočasnej vazektómie, ale...

Doktor Sokol vykonáva aj tzv. dočasnú vazektómiu, ktorá spočíva v tom, že sa mužovi nasadia len tzv. klipy. Dva alebo tri a nedôjde k prerušeniu semenovodov ako pri klasickej vazektómii. Avšak tiež tvrdí, že za takúto vazektómiu nemôže dať stopercentnú záruku, že v konečnom dôsledku nedôjde aj tak k spontánnemu otehotneniu.

Intenzívnejší a spontánnejší pohlavný styk je tiež výhodou

Okrem spomínaných výhod, ktoré vazektómia pre muža prináša, treba spomenúť ešte jeden. Tým je, že vazektómia má pozitívny vplyv na intímny život muža aj samotnej ženy. Tým, že sa nemusia báť prípadného neželaného otehotnenia. Pohlavný styk sa stáva pre nich uvoľnenejší, intenzívnejší, spontánnejší a v konečnom dôsledku krajší, ako hovorí na základe skúseností svojich pacientov aj doktor.

K vazektómii rozhodne nemožno žiadneho muža nútiť. A naopak, v prípade, že ju chce podstúpiť, nepotrebuje ani súhlas partnerky či manželky. Ten by v prípade ženskej sterilizácie nepotrebovala ani ona. Každý človek je zodpovedný v prvom rade sám za seba, avšak aj doktor Sokol uvádza, že vždy má lepší pocit, keď prídu obaja partneri do jeho ambulancie spoločne a spoločne sú aj poučení.